Blockchain uitgelegd

Blockchain uitgelegd

De verzamelnaam voor de technologie achter een Blockchain is Distributed Ledger Technology. Ondanks dat er alternatieven bestaan, spreekt men over het algemeen over Blockchain. In feite zijn het gedistribueerde databases die beveiligd zijn middels cryptografie en consensus. Het is de ruggengraat van de meeste digitale valuta aangeboden bij Bitvavo.

In zekere zin is een blockchain een digitaal grootboek. In dit grootboek worden gegevens opgeslagen van de gebruikers: rekeningnummers en saldi. Daarnaast administreert het systeem van blockchains transacties tussen de gebruikers. Toegang is het makkelijkst te verkrijgen via een broker, zoals Bitvavo.

Het is een decentraal systeem. Dat wil zeggen dat een blockchain over verschillende computers is verdeeld. Die kunnen zich overal op de wereld bevinden. Er is dus niet één centrale computer waar alles opgeslagen wordt. De controle wordt uitgevoerd door de verschillende gebruikers. Dit gebeurt middels een systeem van consensus. Er is dus wederom niet een centraal orgaan wat geschillen oplost en toezicht houdt.

Gegevens, van een transactie bijvoorbeeld, worden in opeenvolgende tijd gestempelde blokken (een blockchain) opgenomen. Deze gegevens worden beveiligd door cryptografische hashes. Alle blockchains samen vormen een grotendeels gecodeerd openbaar grootboek dat transparant en betrouwbaar is.

Veiligheid en transparantie

De vele gebruikers die het eens zijn over de meest recente versie van de data, beveiligen het grootboek via consensus. De cryptografische hashes beveiligen het grootboek middels de cryptografie. De volgorde van de gebeurtenissen worden vastgelegd en beveiligd door de volgorde van de blockchains.

Het voordeel hiervan is dat het grootboek, en elke vorm van transacties of dat die erin vastgelegd zijn, altijd transparant en gemakkelijk toegankelijk zijn. Op deze manier is er geen vertrouwen nodig een een centrale partij, is het systeem niet afhankelijk van één server, en kan het systeem wereldwijd functioneren.

Plaats een reactie