Blockchain uitgelegd

Blockchain uitgelegd

De verzamelnaam voor de technologie achter een Blockchain is Distributed Ledger Technology. Ondanks dat er alternatieven bestaan, spreekt men over het algemeen over Blockchain. In feite zijn het gedistribueerde databases die beveiligd zijn middels cryptografie en consensus. Het is de ruggengraat van de meeste digitale valuta aangeboden bij Bitvavo.

In zekere zin is een blockchain een digitaal grootboek. In dit grootboek worden gegevens opgeslagen van de gebruikers: rekeningnummers en saldi. Daarnaast administreert het systeem van blockchains transacties tussen de gebruikers. Toegang is het makkelijkst te verkrijgen via een broker, zoals Bitvavo.

Het is een decentraal systeem. Dat wil zeggen dat een blockchain over verschillende computers is verdeeld. Die kunnen zich overal op de wereld bevinden. Er is dus niet één centrale computer waar alles opgeslagen wordt. De controle wordt uitgevoerd door de verschillende gebruikers. Dit gebeurt middels een systeem van consensus. Er is dus wederom niet een centraal orgaan wat geschillen oplost en toezicht houdt.

Gegevens, van een transactie bijvoorbeeld, worden in opeenvolgende tijd gestempelde blokken (een blockchain) opgenomen. Deze gegevens worden beveiligd door cryptografische hashes. Alle blockchains samen vormen een grotendeels gecodeerd openbaar grootboek dat transparant en betrouwbaar is.

Veiligheid en transparantie

De vele gebruikers die het eens zijn over de meest recente versie van de data, beveiligen het grootboek via consensus. De cryptografische hashes beveiligen het grootboek middels de cryptografie. De volgorde van de gebeurtenissen worden vastgelegd en beveiligd door de volgorde van de blockchains.

Het voordeel hiervan is dat het grootboek, en elke vorm van transacties of dat die erin vastgelegd zijn, altijd transparant en gemakkelijk toegankelijk zijn. Op deze manier is er geen vertrouwen nodig een een centrale partij, is het systeem niet afhankelijk van één server, en kan het systeem wereldwijd functioneren.

Hot wallets om jouw crypto te beheren

Hot wallets om jouw crypto te beheren

Bij het investeren in cryptocurrency worden er veel verschillende mogelijkheden geboden qua valuta. Daarnaast zijn er veel verschillende brokers te vinden, die zowel online als met software te werk gaan. Dit zijn de zogenoemde cold en hot wallets. Bij Bitvavo heb je alleen de hot wallet tot jouw beschikking, zodat je alleen via het internet jouw digitale valuta beheert. Het is daarom goed om te kijken welke voor- en nadelen deze optie heeft voordat je jouw wallet aanmaakt.

Versturen en ontvangen via het internet

Een hot wallet is als het ware een digitale portemonnee die je via het internet beheert. Hiermee kun je snel verschillende cryptocurrency versturen en ontvangen, zonder dat hier uren aan transactietijden aan voorbij gaan. Als je jouw digitale munten bij een broker hebt staan, maar je bijna altijd gebruik van een hot storage, waardoor je ook eenvoudig toegang hebt tot jouw investering.

Kwetsbaar voor hackers en criminelen

Het internet biedt de mogelijkheid om snel transacties te plaatsen, zodat je niet lang hoeft te wachten op jouw geld. Echter is het hierdoor ook vatbaarder voor hackers en criminelen. Doordat jij ook nog eens gebruik maakt van een computer, ben je extra vatbaar voor deze invloeden. Het is daarom belangrijk om extra beveiligingslagen in te voeren om jouw valuta te beschermen. Jouw wallet bij Bitvavo is daarom altijd te beveiligen met een twee-factoren authenticatie.

Cold wallets beter beschermd

Bij een cold wallet wordt het genereren en opslaan van alle gegevens in een offline omgeving uitgevoerd. Denk hierbij aan de private keys die noodzakelijk zijn om een transactie uit te kunnen voeren.

Doordat je fysiek op een locatie aanwezig moet zijn om bij jouw cryptocurrency te komen, is het voor hackers onmogelijk om erbij te kunnen. Als je de mogelijkheid hebt om jouw eigen beheer uit te voeren, ben je vaak zekerder van het behoudt dan bij een broker.